Obchodné podmienky

Nákupný poriadok - Všeobecné obchodné podmienky systému elektronického obchodu Primame.sk

prevádzkovaného spoločnosťou BAMASTAV s. r. o., IČO: 36788571

 

1. Všeobecné ustanovenie.

Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu PRIMAME.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

2. Rozsah platnosti.

Obchodné podmienky predaja určujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou
BAMASTAV s. r. o., so sídlom Sibírska 13, 831 02 Bratislava, vedenou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 46346/B (ďalej len BAMASTAV s. r. o.) ako prevádzkovateľa obchodu Primame.sk a každým užívateľom stránok www.primame.sk (ďalej len užívateľ).

Vstupom na stránky www.primame.sk sa užívateľ zaväzuje dodržiavať obchodné podmienky predaja spoločnosti
BAMASTAV s. r. o.

BAMASTAV s. r. o. môže zmeniť niektoré ustanovenia v obchodných podmienkach, z toho dôvodu je potrebné aby si užívateľ prečítal obchodné podmienky vždy pri každej objednávke. Každý nákup na stránkach www.primame.sk spadá pod obchodné podmienky platné v danom čase. Obchodné podmienky sú platné od chvíle ich zverejnenia na internetových stránkach.

 

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tovar je možné si objednať po predchádzajúcej registrácii užívateľa (alebo jednorazovým vyplnením údajov bez vytvorenia účtu) na internetovej stránke www.primame.sk. Podmienkou registrácie je riadne vyplnený registračný formulár. Potvrdením objednávky užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Objednávky sú považované za záväzné. O prijatí objednávky bude užívateľ oboznámený prostredníctvom elektronickej pošty na adrese, ktorú uviedol v registračnom formulári.

 

4. Dostupnosť výrobku.

Objednávky sú vybavované v rámci dostupnosti ponúkaných výrobkov na sklade, v čo najkratšom čase. Tovar, ktorý je na sklade sa expeduje spravidla do 24 hodín od potvrdenia objednávky, tovar, ktorý nie je skladom je zvyčajne dodávaný do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky. O termínoch dodania informujeme zákazníka spravidla do 2 pracovných dní. V prípade špeciálneho tovaru bude dodacia lehota oznámená do 5 pracovných dní a môže trvať až do 60 dní. V prípade, že uvedené dodacie lehoty nie je možné z technických príčin dodržať, bude o tom spotrebiteľ bezodkladne informovaný.

 

5. Cena výrobku.

Predajné ceny na stránkach www.primame.sk sú uvádzané v eurách vrátane DPH. V predajných cenách nie je zahrnutá cena dopravy a balného. Prípadné náklady na dopravu sú zaúčtované na konci objednávky k cene vybraných výrobkov.
Platné ceny sú potvrdené v čase potvrdenia objednávky. BAMASTAV s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny. 

 

6. Platobné podmienky.

Za tovar je možné zaplatiť tromi spôsobmi a to dobierkou, bankovým prevodom alebo v prípade osobného prevzatia tovaru
v predajni Primame platbou v hotovosti, alebo platobnou kartou. Pri platbe dobierkou užívateľ zaplatí za tovar pri prevzatí zásielky doručovateľovi.

Pri platbe bankovým prevodom užívateľ po predchádzajúcej výzve na úhradu a prijatí potrebných údajov prostredníctvom elektronickej pošty, prevedie celkovú čiastku za objednaný tovar na účet BAMASTAV s. r. o. vedený v Československej obchodnej Banke, a. s., číslo účtu SK1175000000004020125757, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky (resp. zálohovej faktúry) a do poznámky pre príjemcu uvedie svoje meno a priezvisko. Objednávka bude vybavená hneď po pripísaní celkovej čiastky na účet spoločnosti BAMASTAV s. r. o. Bežná lehota na pripísanie platby na účet BAMASTAV s. r. o. je do 1 pracovného dňa.

Platbu vopred bankovým prevodom môže určiť BAMASTAV s. r. o. v prípade, že sa jedná o spotrebiteľa, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie alebo v prípade objednávky a dodávky mimo územia Slovenskej Republiky.
BAMASTAV s. r. o. si vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom internetového obchodu všetky tri spôsoby úhrady, minimálne však aspoň jeden z vyššie uvedených a to v závislosti od technických možností.

 

7. Dodacie podmienky.

Objednaný tovar je dodávaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávacom formulári. Obchod Primame.sk ponúka 3 spôsoby doručenia (prevzatia) tovaru:

·         poštou
·         kuriérom (DPD)
.         Packetou (zásielkovňou)

V prípade zaslania tovaru poštou je dodacia lehota 3 pracovné dni (D+3). V prípade neúspešného doručenia tovaru zákazníkovi, pošta oznámi užívateľovi uloženie zásielky na najbližšej pošte. Tovar si zákazník musí vyzdvihnúť do 10 pracovných dní. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne do 10 pracovných dní, bude doručená späť odosielateľovi.

Expresná kuriérska služba DPD doručuje zásielky až do miesta dodania (za prvé uzamykateľné dvere na uvedenej adrese dodania), a to v nasledujúci pracovný deň od odoslania objednávky. V cene služby sú tri pokusy o doručenie. BAMASTAV s. r. o. nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

Zasielanie objednaného tovaru cez pobočky Packety po celom Slovensku aj do zahraničia. Zákazník si vyberie dostupnú pobočku kde si môže objednaný tovar po vyzvaní prevziať. Objednávka je uložená na odbernom mieste 7 dní. Ak si adresát zásielku nevyzdvihne, objednávka sa vracia naspäť odosielateľovi.

Tovar zasielame do celého sveta. Prípadné dodanie tovaru mimo územia SR sa dohodne individuálne. Aktuálne ceny dopravy do zahraničia sú uvádzané v dodacích podmienkach.

 

8. Náklady na dodanie tovaru.

Cena poštovného, prípadne balného je pripočítavaná na konci objednávky k cene vybraného tovaru podľa druhu a váhy tovaru,
a v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia.

Ceny poštovného sú:

  • doručenie poštou, pri platbe za tovar prevodom na účet vopred a pri nákupe do 120 € - 3,50 €;
    pri nákupe nad 120 € = 0 €
  • doručenie kuriérom DPD pri platbe za tovar prevodom na účet vopred a pri nákupe do 120 € - 4,50 €;
    pri nákupe nad 120 € - 2 €
  • doručenie Packetou - 3,50 €
  • príplatok za dobierku (tovar bude vyplatený v hotovosti pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi) - 1 €

Pri platbe prevodom počkajte prosím, kým vás budeme kontaktovať a potvrdíme termín dodania objednaného tovaru. Platbu vykonajte až po tom, keď Vám pošleme e-mail s informáciami potrebnými k platbe (číslo účtu, variabilný symbol, suma k úhrade..)

V prípade objemných zásielok, zásielok presahujúcich 15 kg bude cena za prepravu a spôsob prepravy stanovená individuálne,
a užívateľ bude o tomto oboznámený elektronickou poštou. Aktuálne ceny dopravy do zahraničia sú uvádzané v dodacích podmienkach.

 

9. Nadobudnutie tovaru.

Tovar ostáva majetkom firmy Bamastav s. r. o. až do úplného zaplatenia užívateľom. Tovar sa považuje za dodaný prevzatím tovaru pri osobnom odbere alebo okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Súčasne s tovarom je doručovaný daňový doklad, návod na použitie výrobku (neplatí pre všetok tovar) a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia.

 

10. Podmienky a postupy pri vrátení a výmene tovaru (odstúpenie od zmluvy).

V zmysle zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni.

O úmysle vrátiť tovar bude spotrebiteľ informovať Bamastav s. r. o. telefonicky, mailom na adrese obchod@primame.sk. Zároveň spotrebiteľ vyplní formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke www.primame.sk kde uvedie potrebné údaje potrebné na odstúpenie od zmluvy. Formulár je potrebné poslať mailom na adresu obchod@primame.sk, alebo poštou spolu s tovarom na korešpondenčnú adresu obchodu BAMASTAV s. r. o., Sibírska 13, 831 02 Bratislava.

Tovar spotrebiteľ doručí najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy svoje právo vrátiť tovar uplatnil, a to na vlastné náklady, poistený, doporučenou zásielkou na korešpondenčnú adresu obchodu: BAMASTAV s. r. o., Sibírska 13, 831 02 Bratislava alebo prinesie osobne na adresu Sibírska 19, 831 02 Bratislava. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Tovar musí byť zaslaný v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva, návodu atď., s dokladom o kúpe - daňovým dokladom a záručným listom (ak ho tovar obsahoval).

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré od neho predajca prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, najneskôr do 14 dní po prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Výmenu tovaru realizujeme nasledovným spôsobom. Klasickým spôsobom tovar nevymieňame. Nevyhovujúci tovar je potrebné zaslať v pôvodnom, nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený a kompletný, vrátane príslušenstva, návodu atď., s dokladom o kúpe. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol osobne prevzatý v predajni. O úmysle vrátiť tovar bude spotrebiteľ informovať Bamastav s.r.o. telefonicky alebo mailom na adrese obchod@primame.sk, súčasne uvedie číslo objednávky. Tovar spotrebiteľ doručí najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy svoje právo vrátiť tovar uplatnil, a to na vlastné náklady, poistený, doporučenou zásielkou na korešpondenčnú adresu BAMASTAV s. r. o., Sibírska 13, 831 02 Bratislava alebo osobne na adresu Sibírska 19, 831 02 Bratislava. Následne si kupujúci objedná nový tovar, ktorý mu bude doručený.

 

11. Storno objednávky.

Storno objednávky zo strany spotrebiteľa – spotrebiteľ môže stornovať objednávku telefonicky na tel. čísle +421 911 316 826 alebo e-mailom na adresu obchod@primame.sk najneskôr do 1 hodiny od momentu ukončenia objednávky. V prípade stornovania objednávky po uplynutí 1 hodiny je spotrebiteľ povinný uhradiť firme Bamastav s. r. o. všetky náklady spojené s objednaním tovaru (spravidla cenu poštovného, v plnej preukázateľnej výške). Záloha uhradená spotrebiteľom za účelom rezervácie a objednania tovaru je po stornovaní objednávky samostatne nevratná.

Spoločnosť Bamastav s. r. o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť Bamastav s. r. o. bude bezodkladne kontaktovať spotrebiteľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil zálohu alebo kúpnu cenu vopred, bude mu táto prevedená späť na účet alebo adresu do 3 pracovných dní.

V prípade nezaplatenia objednávky do 14 dní odo dňa objednania (platí pri platbe prevodom na účet) bude táto objednávka automaticky stornovaná.

 

12. Záručná doba.

Všetky výrobky na stránkach www.primame.sk majú zákonom stanovenú záručnú dobu. Ak je na tovare, na jeho obale alebo návode uvedená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí sa záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

 

13. Reklamácia.

Pri prevzatí zásielky je prijímateľ povinný skontrolovať počet balíkov a neporušenosť zásielky, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade, že je zásielka poškodená alebo neúplná, spotrebiteľ je povinný spísať s prepravcom protokol o škode alebo má právo zásielku neprevziať. V obidvoch prípadoch je nutné o tejto skutočnosti ihneď informovať Bamastav s. r. o. na tel. čísle 0903 966 565, a v prípade spísania protokolu o škode poslať kópiu do 24 hodín elektronickou poštou na adresu obchod@primame.sk, prípadne poštou na korešpondenčnú adresu: BAMASTAV s. r. o.,
Sibírska 13, 831 02  Bratislava
. V opačnom prípade sa tovar považuje za riadne dodaný a neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Skryté poškodenie zásielky (spôsobené prepravou) je príjemca povinný oznámiť dopravcovi bez odkladu najneskôr však do
24 hodín od prevzatia zásielky a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Pokiaľ tento postup nebude dodržaný, dopravca má právo reklamáciu zamietnuť. Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia, preto príjemca nesmie s poškodenou zásielkou akýmkoľvek spôsobom manipulovať a je povinný zachovať obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.

Ak sa na tovare vyskytne závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, spotrebiteľ vyplní reklamačný protokol, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, e-mail, telefonický kontakt, označenie reklamovaného tovaru, dátum nákupu, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis ako ku závade došlo a tento pošle spolu s kópiou dokladu o kúpe a záručným listom na korešpondenčnú adresu: BAMASTAV s. r. o., Sibírska 13, 831 02  Bratislava alebo ho prinesie osobne do kamennej predajne Primame.sk, Sibírska 19, 831 02 Bratislava.

Po prijatí reklamačného protokolu budú pracovníci firmy Bamastav s.r.o. informovať spotrebiteľa o následnom postupe reklamácie, hlavne o adrese, na ktorú má užívateľ reklamovaný tovar na vlastné náklady doručiť.

Spotrebiteľ je povinný tovar zabaliť primeraným spôsobom vhodným na prepravu, aby zabránil mechanickému poškodeniu alebo oddeleniu súčasti tovaru, v opačnom prípade má pošta alebo kuriérska služba právo zásielku neprevziať.

Oprávnená reklamácia bude v závislosti od povahy tovaru a druhu závady riešená opravou, výmenou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. Do kúpnej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri kúpe tovaru.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená spotrebiteľom - poškodením výrobku, nevhodným používaním, zanedbanou údržbou alebo nevhodnou manipuláciou - spotrebiteľ je povinný nahradiť firme Bamastav s.r.o. všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Bamastav s. r. o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, opotrebovaním spôsobeným jeho bežným používaním, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou.

 

14. Záverečné ustanovenia.

Pre všetky sporné vzťahy medzi Bamastav s. r. o. a spotrebiteľom, ako i tieto obchodné podmienky platia právne predpisy Slovenskej republiky. Na spory, ktoré môžu vzniknúť medzi Bamastav s. r. o. a spotrebiteľom, a ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom 19. októbra 2019. Bamastav s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.