primame.sk šatky, nosiče, doplnky, oblečenie
Počet kusov: 0 ks
Cena: 0,00
Košík >>>
Prihlásenie    |    Registrácia

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje, ktoré zadávate pri objednávaní, majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Týmto zákonom sa pri používaní Vašich údajov riadime.

 

Na našej stránke máte možnosť sa zaregistrovať, vďaka čomu v budúcnosti budete vedieť nakupovať bez opätovného zadávania Vašich údajov. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení v nastaveniach. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom.

 

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

Týmto vás ako, dotknutú osobu informujeme, že k spracúvaniu osobných údajov využívame, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, služby sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Ing. Viera Vašicová - ESPO, so sídlom Farského 16, 85101  Bratislava, IČO: 34250387 a spoločnosť C&C Tech, s.r.o., so sídlom Beblavého 12, 81101 Bratislava, IČO: 35 806 711.

 

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

0.017242908477783